Aktualności
22 marca: Spotkanie z Krzysztofem Meyerem i Danutą Gwizdalanką
22 marca: Koncert symfoniczny P. Sałajczyk/ P. Neumann
23 marca: Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej
29 marca: Koncert symfoniczny Ch.Olivieri-Munroe/ E.Karaś-Krasztel
31 marca: Filharmonia dla malucha – Wiosna w muzycznym zoo (10.00, 12.00)
5 kwietnia: Koncert symfoniczny M. Zdunik/ W. Rodek
12 kwietnia: J.S. Bach – Pasja wg św. Jana
14 kwietnia: Stare Dobre Małżeństwo
15 kwietnia: Akademia Muzyki i Plastyki: Sebastian z Klonowic
26 kwietnia: Koncert symfoniczny A. Świgut/ M. Błaszczyk
28 kwietnia: Filharmonia dla malucha – M jak Moniuszko (10.00, 12.00)
10 maja: Koncert symfoniczny G. Dąbrowski/ M. Wroniszewski