Dyrekcja

dr Jan Sęk

Dyrektor Naczelny Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Urodził się w woj. podkarpackim. Ukończył w 1971 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1982 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W pierwszej połowie lat 70. był zatrudniony w urzędzie wojewódzkim, pełnił też funkcję zastępcy Naczelnika Powiatu Lubartów. Od 1975 jest pracownikiem naukowym Zakładu Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

W latach 1993-1997 sprawował mandat senatora III kadencji, piastował funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Do 2003 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (od 1999 jako zastępca przewodniczącego). W latach 2000-2008 - visiting profesor The Polish University Abroad (PUNO) w Londynie.
W latach 1989-1995 był współpracownikiem czasopisma Nowy Lud w Kurytybie. Od 2006 pełni funkcję prezesa Lubelskiego Klubu Polonijnego, którego był współzałożycielem w 1990. W latach 1994-1997 był wiceprezesem Rady Studiów Stosowanych Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie członkiem Rady Programowej TVP w Warszawie.
W 1995 zainicjował powołanie pisma Forum Polonijne, którego to w latach 1995-1996 był przewodniczącym Rady Programowej, a w okresie 1997-2001 - redaktorem naczelnym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.A.J.T.E.), członek honorowy Związku Polaków na Łotwie oraz Związku Polaków „Strzecha” w Austrii. Od 1999 roku - założyciel i prezes Fundacji Willa Polonia.
Wyróżniony licznymi nagrodami, m. in.: nagroda naukowa II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda im. Rui Barbosy I stopnia (1983), nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za skrypt pt. Polacy w świecie /współautor/ (1987), nagroda Lutecji i honorowe członkostwo A.P.A.J.T.E. (1998), The Ignacy Jan Paderewski Awards – Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki (2005). W 2007 został odznaczony medalem honorowym „Polonia Semper Fidelis”, a w roku 2009 otrzymał Nagrodę honorową „Fortiter et recte”. W październiku 2012 r. został powołany w skład Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

dr hab. Piotr Wajrak

Dyrektor Artystyczny Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Dyrygent -  uczeń prof. Bogusława Madeya -  wybitnego znawcy i badacza zagadnień techniki dyrygowania wypływającej z krytycznej analizy interpretacyjno-wykonawczej partytury.
W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej przygotowywał codzienny repertuar tej sceny, dyrygował ważnymi spektaklami (Straszny dwór, Śpiąca królewna, Romeo i Julia, Święto wiosny, Harnasie, Grek Zorba i in.).
Najmłodszy asystent w historii, któremu powierzono prowadzenie premiery na scenie głównej (Straszny dwór 1996). Miał zaszczyt dyrygować podczas odsłonięcia Kwadrygi Apollina na frontonie Teatru – prestiżowa, historyczna uroczystość w obecności najwyższych władz Polski.
Dyrygował w operach Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Gdańska i Szczecina, podczas tournee zagranicznych, pracował z orkiestrami Teatro La Fenice w Wenecji i Carlo Felice w Genui, oraz w Teatro de Bellas Artes w Bogocie.
Prowadzi koncerty w filharmoniach. Nagrywa płyty. Realizuje wydarzenia kulturalne w kościołach, halach sportowo-widowiskowych, salach konferencyjnych i w plenerze.

Artysta - twórczo opracowuje partytury, odkrywa nieznane wartości uznanych dzieł, perfekcyjnie słyszy, diagnozuje i usuwa usterki dzieł w płaszczyznach: kompozytorskiej, edytorskiej i wykonawczej, partner dla współpracowników na scenie i estradzie, wspiera, łagodzi stres sceniczny.
Dyryguje w niezwykłym stylu, z gestu wypływa muzyka, którą słyszysz. Buduje porządek i bezpieczeństwo w warstwie wykonawczej, kieruje przepływem emocji w warstwie wrażeń.

Dyrektor artystyczny (oraz p.o. naczelnego) Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (2004-2008), gdzie zaproponował publiczności niebanalny, interesujący i różnorodny program, poszerzył ofertę artystyczną, poprawił wizerunek instytucji poprzez odpowiednie działania merytoryczne oraz reklamowo-promocyjne. Perfekcyjny organizator i koordynator wielkoobsadowych przedsięwzięć kulturalnych, doskonale znający problematykę zarządczą i inwestycyjną w budżetowych jednostkach kultury i oświaty. Absolwent studiów podyplomowych dla menedżerów kultury i zarządzania oświatą. Zarządzał programami operacyjnymi, projektami europejskimi, oraz procesami inwestycyjnymi w sferze kultury.

Menedżer konsekwentny w wymaganiach, sprawiedliwy w ocenie, traktuje powierzone grupy w sposób silnie zindywidualizowany.
Łatwo nawiązuje kontakt, umie słuchać. Umiejętnie dobiera metody zarządzania organizacją pozwalające na komplementarny wzrost kompetencji zawodowych i społecznych. Cieszy się zaufaniem  i uznaniem społeczności, w których działa.
Ceniony współpracownik Instytutu Skutecznego Działania. Współtwórca i realizator autorskiego projektu szkoleniowego Budowa Zespołów Doskonałych. Umie współpracować i rozmawiać ze zwierzchnikami, jak i z zespołem. Dobry negocjator – wskazuje wspólne cele i godzi interesy stron. Skutecznie przewodzi organizacjom w okresach trudnych oraz w okresie zmian.

Pedagog. Doktor sztuki, nauczyciel dyplomowany.

Dyrygent, kierownik artystyczny, wykładowca szkolnych i akademickich młodzieżowych orkiestr symfonicznych.

Wielokrotnie nagradzany. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zasłużony dla kultury polskiej).