Koncerty symfoniczne

► Piątek, 22 marca 2019, godz. 19.00

Koncert Symfoniczny: Piotr Sałajczyk, Przemysław Neumann

►Sobota, 23 marca 2019, godz. 18.00

Zespół Muzyki Dawnej – Barokowe koncerty: Paweł Miczka, Debora Kramarek,
Aleksandra Rybak-Żymła, Dominik Mielko

►Piątek, 29 marca 2019, godz. 19.00

Koncert Symfoniczny: Elżbieta Karaś-Krasztel, Charles Olivieri-Munroe

►Piątek, 5 kwietnia 2019, godz. 19.00

Koncert Symfoniczny: Marcin Zdunik, Wojciech Rodek

►Piątek, 12 kwietnia 2019, godz. 19.00

Koncert Pasyjny: Jerzy Butryn, Rafał Grozdew, Volodymyr Andrushchak, 
Jan Jakub Monowid, Hanna Okońska, Dawid Jarząb

►Piątek, 26 kwietnia 2019, godz. 19.00

Koncert Symfoniczny: Aleksandra Świgut, Mirosław Jacek Błaszczyk

►Piątek, 10 maja 2019, godz. 19.00

Koncert Symfoniczny: Marek Wroniszewski, Grzegorz Dąbrowski

►Sobota, 11 maja 2019, godz. 19.00

Zespół Muzyki Dawnej: Mała Nocna Muzyka i inne serenady

►Poniedziałek, 13 maja 2019, godz. 19.00

Forum Lutosławskiego. Współczesna Muzyka Kompozytorów Lubelskich

►Wtorek, 14 maja 2019, godz. 19.00

Forum Lutosławskiego. Arcydzieła Współczesnej Muzyki Kameralnej

►Piątek, 17 maja 2019, godz. 19.00

Forum Lutosławskiego. Koncert Symfoniczny: Marek Drewnowski, Jerzy Swoboda

►Niedziela, 19 maja 2019, godz. 12.00

Forum Lutosławskiego. Estrada Młodych

►Piątek, 24 maja 2019, godz. 19.00

Lubelska Wiosna Młodych: Koncert Uczniów Szkół Lubelskich

► Sobota, 25 maja 2019, godz. 18.00

Lubelska Wiosna Młodych. Koncert Symfoniczny: Michał Balas, Filip Kozłowski

►Niedziela, 26 maja 2019, godz. 17.00

Lubelska Wiosna Młodych. Orkiestra Uczniów Szkół Lubelskich, Wojciech Rodek

►Piątek, 7 czerwca 2019, godz. 19.00

Koncert Dyplomantów Akademii Muzycznej: Katarzyna Miśkiewicz

►Piątek, 14 czerwca 2019, godz. 19.00

Uroczyste Zakończenie Sezonu: Mariusz Godlewski, Sara Dragan, Wojciech Rodek